رازهاي موفقيت

درس نخوانيد. هيچکس از درس خواندن به جايي نرسيده به جز علي دايي
.

از کودکي معاملات زمين و مسکن را جدي بگيريد، همه که قرار نيست از دزدي به جايي برسند.

يک پدر پولدار براي خود دست و پا کنيد. از همان روز اول در بيمارستان باتطميع پرستار و يک جابجا کردن ساده ي دستبندهايتان يک عمر آسوده باشيد، بگذاريدبراي يک بار هم که شده يک بچه پولدار دنبال معنويت بدود.

اگر پدرِ پولدار نشدلااقل يک زن يا شوهر مايه دار براي خود دست و پا کنيد. يادتان باشد فيلم هاي هندي وآبگوشتي را براي شما ساخته اند و هنوز که هنوز است فلاسفه بر سر مفهوم عشق و زيبايي هم دست به يقه اند اما بر سر مفهوم پول کسي شک ندارد.

بلوف بزنيد. به هرکس مي رسيد بگوييد شرکت زده ايد و فلان پروژه را در دست انجام داريد. يادتان باشد يک بلوف زن موثر و بجا از يک رزومه پر و پيمان مفيدتر است.

حتا اگر خال زشتي همروي صورتتان داريد با "محمد رضا شريفي نيا" طرح دوستي بريزيد. هر ماه ، پنج فيلم ازشما اکران مي شود و يک شبه از علافِ محله تبديل به سوپراستار دست نيافتني مي شويد.

اگر حتي توي بيابان هاي جاده ي قم يا در اعماق کوير نمک يک تکه زمين داريد ديگرلازم نيست کاري بکنيد ، ثروت و موفقيت در چنگال شماست.

لازم نيست پدربزرگ خيلي پولداري براي خود تهيه کنيد كافيست فقط يک خانه ي کلنگي يه جاي خوب داشته باشد ، بسِ تان است. اول پدربزرگ مهربان را به خانه ي آخرت راهنمايي کنيد. سپس خانه را بکوبيد و با چند فرغون بتُن ، پي ريزي کنيد و چند تا ستون لاغرتر از گردن مرتاض هاي هندو را هم عَلَم کنيد و تيغه بزنيد و آن را متری (قيمت پايه) يک ميليون و سيصد معامله کنيد. هميشه به خاطر داشته باشيد اگر زمين لرزه اي رخ بده  خشک و تر با هم مي سوزند و هرچه بسازيد" کُن فيَکون " خواهد شد پس خرج بيخودنکنيد.

توليدي" خنزر پنزر " بزنيد. مثلا زير کفش بسازيد نه خود کفش. کفش را چيني ها ميسازند.

دريک سازمان دولتي استخدام شويد. از هرکس به دستتان رسيد پله اي بسازيد و پله پله بالا،بالاتر و به ملاقات خدا برويد.در ضمن به ياد داشته باشيد کسي که نخواهد بالا برود غيرمستقيم قبول کرده نردبان اين و آن باشد.

اگر هيچ هوش واستعدادي نداريد لااقل کُشتي بگيريد. براي فتيله پيچ کردن يا اجراي "سَگَک دوبل" که نبايد استعداد خدادادي داشت، "خر زور بودن" کفايت مي کند. يکي دو سال کشتي بگيريدبعد کانديداي شوراي شهر بشويد.